Κορίνθου 7, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54453
τηλ. 2310944433
fax: 2310951689
e-mail: info@iptt.gr

Προφίλ

Η iPTT είναι θυγατρική εταιρία του Ομίλου Εταιρειών Ζερβουδάκη, που ιδρύθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται αποκλειστικά με την εισαγωγή και αντιπροσώπευση Συστημάτων & Συσκευών για τις Ραδιοεπικοινωνίες.
Η εταιρία iPTT είναι αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Πομποδεκτών Τεχνολογίας PoC του οίκου Kirisun™ Communications στην Ελλάδα και Κύπρο.

Πιστοποιητικό Αποκλειστικού Αντιπροσώπου