Κορίνθου 7, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54453
τηλ. 2310944433
fax: 2310951689
e-mail: info@iptt.gr

Kirisun [KS-HF] μικροακουστικά με διακόπτη PTT & μικρόφωνο

Kirisun [KME-W60] μικρομεγάφωνο για τους φορητούς Π/Δ W60/65